اخبار / گزارشات / ارزهای دیجیتال

قرن بیست و یکم؛ عصر ظهور و پیشتازی ارزهای دیجیتال


قرن 21 عصر ظهور و پیشتازی ارزهای دیجیتال است. همچون اعصار گذشته که هر کدام بصورت نمادین با وقایع دوران خود شناخته می شوند، قرن 21 را می توان عصر ارزهای دیجیتال نامید.

از قرن نوزدهم به عنوان عصر پایان برده داری، انقلاب صنعتی دوم و تغییر در سبک و معیارهای زندگی یاد می شود. استفاده از ماشین آلات در این دوره به سرعت افزایش یافت و به تغییر جنبه های زندگی انسان سرعت بخشید


انقلاب-صنعتی-قرن-نوزدهم

قرن بیستم جنگ های جهانی را تداعی میکنند. جنگ های جهانی فقر، ویرانی و مرگ را در پی داشت، با این حال ارمغان دیگری هم از خود به جا گذاشت. رقابت تسلیحاتی بعد از جنگ جهانی دوم، زمینه ساز سفر به فضا شد و اولین انسان قدم به ماه گذاشت.


سفر-به-ماه-قرن-بیستم

اما شاید تاثیرگذارترین واقعه در قرن بیستم ظهور اینترنت بود که پایه گذار تغییراتی گسترده در تمامی جنبه های زندگی انسان شد. اینترنت در مدتی کوتاه به پدیده ای جهانی تبدیل شد و جوامع را تا حدی به هم نزدیک کرد که به تعبیری جوامع بشری را به دهکده جهانی بدل کرد.

مدت کوتاهی از قرن بیست و یکم سپری شده اما به جرات می توان این قرن را عصر زندگی آنلاین و البته ارزهای دیجیتال تلقی کرد. کمتر از 10 سال از عمر ارزهای دیجیتال سپری شده است اما در همین مدت کوتاه اثراتی بنیادین بر جوامع و سبک زندگی، از خود به جای گذاشته است.

نوشته شده توسط شاهین   ||   تاریخ انتشار: 19-11-1396   ||   بازدید: 1212


اخبار مرتبط